СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Силвана

Учителии и треньори

Силвана Оцетова

Образование: Висше - Магистър
Философия, Информационни технологии, Педагогика - информационни и комуникационни технологии в образованието
Удостоверение за завършено обучение - Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогически специалисти за защита на деца и учениците от пожари, природни бедствия, аварии, катастрофи и терористични заплахи, 2020
Сертификат за обучение - Европейско гражданско образование, 2020
Удостоверение за завършено обучение- Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията. – 2019
Сертификат за успешно завършване на Scratch - модул 1 и модул 2, Телерик Академия, 2019
Удостоверение за завършено обучение - «Презентационни умения на учителя», Фондация "Кузманов", 2019
Удостоверение за завършено обучение - "Дизайн на електронно обучение", СУ «Климент Охридски» , 2018
Удостоверение за завършено обучение - «Всеки ученик ще бъде отличик» :практики за активизиране на учениците и стимулране на ученическата активност,2018
Удостоверение за Четвърта квалификационна степен СУ «Климент Охридски» 2017
Удостоверение за завършено обучение - «Управление на качеството. Изграждане научилищна система за качество на образование» 2017
Удостоверение за завършено обучение – «Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перапектива» 2017
Удостоверение за завършено обучение - «Позитивно образование в средното училище» 2017
Удостоверение за завършено обучение – «Образование в мултикултурна среда», СБУ, 2017
Удостоверение за Пета квалификационна степен СУ «Климент Охридски» 2015Удостоверение за завършено обучение – «Профсесионални умения и компетенции на учителя» 2016
Удостоверениеза завършено обучение по спортна психология, НСА, 2014
Сертификатза завършено «Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви» 2013
Сертификатза завършрно обучение на съставител на тестови задачи по философия. 2010
Сертификатза завършено обучение «Образование против корупция». МОН и НПЦ 2009
Удостоверениеза завършено обучение «Хот Патейтос – Hot Potatoes 6“. МОН и НПЦ 2008
Удостоверениеза завършено обучение «Гражданско образование». МОН и НПЦ 2007
Публикации:
Религиозни водачи: Иисус, Буда, Мохамед, Философски опити, 2003
„Фридих Ницше идеологът на модерния път на Човека към Бога“ - сп. Идеи 2014


Назад към съдържанието | Назад към главното меню