СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Пестене на енергия в училище

Проекти

От месец октомври СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков е част от проекта на Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) "Пестене на енергия в училище"Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Фондът управлява средства предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу Природа”.Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република БългарияНазад към съдържанието | Назад към главното меню