СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Квалификационна дейност

Документи

Вътрешно квалификационна дейност

Месец септември 2022

Тема: Запознаване с промените в нормативните актове за учебната 2022/2023 година


Назад към съдържанието | Назад към главното меню