СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Бюджет

Документи

Бюджет 2023

Първотримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

================================================
Бюджет 2022Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

================================================
Бюджет 202
1


Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие


================================================

Бюджет 2020

Бюджет 2020

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие


================================================

Бюджет 2019

Бюджет 2019


Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие

Назад към съдържанието | Назад към главното меню