СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Официален сайт на СУ "Никола Велчев"
град Самоков
Сърцето в спорта ни туптиМисията на нашето училище е да възпитаваме отговорни млади хора,
мислещи самостоятелно, отдадени на знанието и спорта,
вдъхновени от предизвикателствата на
променящия се свят.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню