СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Главно меню:


График учебно време

Ученици


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.– есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.– коледна
05.02.2020 г.– междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.– пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.– пролетна за XII клас

Неучебни дни:
20.05.2020 г.– Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г.– втори ДЗИ
09.06.2020 г.– НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г.– НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:
06.02.2020 г.– I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебнатагодина:
14.05.2020 г.–клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г.– I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г.– IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г.–V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г.–VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


Назад към съдържанието | Назад към главното меню