СУ "Никола Велчев" - град Самоков


Отиване към съдържанието

График учебно време

Ученици


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. - есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. - коледна
05.02.2019 г. - междусрочна
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. - пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. - пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. - ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. - втори ДЗИ
Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. - НВО по математика
21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. - I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. - XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. - I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. - V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. - V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)Назад към съдържанието | Назад към главното меню