СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Ваканции

Ученици

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.
– есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.– коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.– междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.– пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.–пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г.
– I - XII клас

Неучебни дни
19.05.2021 г.–ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г.–втори ДЗИ
25.05.2021 г.–неучебен, но присъствен ден за училищни,просветни и културни дейности
16.06.2021 г.–НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г.–НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебнатагодина:
14.05.2021 г.
–клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021)–І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектнидейности)
14.06.2021 г.– IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г.–– VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г.–VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.–Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г.г. –XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)Назад към съдържанието | Назад към главното меню