СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Учители

Учителии и треньори

Български език и литература


Ваня Стойчева
Мариана Николова


Английски език

Виолета Кашъмова
Валентина Старостина

Руски език

Валентина Старостина

Математика, Информационни технологии

Ценка Колева
Силвия Кочова
Анна-Мария Лазарова
Силвана Оцетова


История и цивилизация и География и икономика

Галя Попова


Философия

Силвана Оцетова


Биология и здравно образование

Биляна Кацарска
Божидара Асенова

Физика и астрономия

Виолета Кашъмова

Химия и опазване на околната среда

Атанас Трифонов
Божидара Аенова


Теория и методика на спортаната подготовка

Елена Ненкова

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Музика

Атанас Трифонов


Производствена практика
Илиян Георгиев
Назад към съдържанието | Назад към главното меню