СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Учители

Учителии и треньори

Български език и литература


Ваня Стойчева
Мариана Николова


Английски език

Виолета Кашъмова
Валентина Старостина

Руски език

Валентина Старостина

Математика, Информационни технологии

Ценка Колева
Силвия Кочова
Силвана Оцетова


История и цивилизации и География и икономика

Галя Попова
Биляна КацарскаФилософия

Силвана Оцетова


Биология и здравно образование

Биляна Кацарска


Физика и астрономия

Виолета Кашъмова

Химия и опазване на околната среда

Атанас ТрифоновТеория и методика на спортаната подготовка

Вася Стоименова


Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Музика

Атанас Трифонов


Теория на спортната тренировка

Илиян Георгиев
Назад към съдържанието | Назад към главното меню