СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Учители

Учителии и треньори

Български език и литература


Ваня Стойчева
Мариана Николова
Милена Ходжева

Английски език

Николета Даганова

Руски език

Мариана Николова

Математика, Информатика и Информационни технологии

Елена Гиздова
Силвия Кочова
Силвана Оцетова
Ценка Колева

История и цивилизация и География и икономика

Галя Попова
Веселин Бързанов

Философия

Силвана Оцетова


Биология и здравно образование

Биляна Кацарска
Божидара Асенова

Физика и астрономия

Леонид Христов

Химия и опазване на околната среда

Атанас Трифонов
Божидара Аенова


Теория и методика на спортаната подготовка

Елена Ненкова

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Музика

Атанас Трифонов
Назад към съдържанието | Назад към главното меню