СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Учители

Учители и треньори

Български език и литература


Ваня Стойчева
Мариана Николова


Английски език

Николета Даганова

Руски език

Марина Николова
Ваня Стойчева

Математика, Информатика и Информационни технологии

Светла Костова

Силвия Кочова

Силвана Оцетова

История и цивилизации и География и икономика

Галя Попова

Философия

Силвана Оцетова


Биология и здравно образование

Биляна Кацарска

Физика и астрономия

Маргарита Георгиева

Химия и опазване на околната среда

Атанас Трифонов

Теория и методика на спортната тренировка

Елена Ненкова

Спортно педагогическа специализация (Въведвение в специалността)

Антоанета Кочова

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Музика

Атанас Трифонов


Назад към съдържанието | Назад към главното меню