СУ "Никола Велчев" - град Самоков


Отиване към съдържанието

Силвана

Учители и треньори

Силвана Оцетова
Образование: висше - магистър
Специалност: Философия, Информационни технологии
Квалификации: ЕС Европейски социален фонд, Оперативан програма Развитие на човешките ресурси, МОМН, ЦКОКО, Проект: Разработка на система за оценка на началното и средно образование. Дейност 4 Обучение на съставител тестови задачи.
Сертификат за завършрно обучение на съставител на тестови задачи по философия.
Европейски център за обучение и квалификация училища Европа. 2006
Сертификат за завършрно обучение компютърни умения I иIIниво.
Програма Фар, Развитие на гражданското общество BG 2004/016711.01.01
Сертификат за завършено обучение "Образование против корупция" .
МОН и НПЦ 2009
Удостоверение за завършено обучение "Хот Патейтос - Hot Potatoes 6"
МОН и НПЦ 2008
Удостоверение за завършено обучение "Гражданско образование".
МОН и НПЦ 2007
Удостоверение за завършрно обучение "Базови и специфични компютърни умения на учители.
Публикации: Религиозни водачи: Иисус, Буда, Мохамед, Философски опити, 2003
Удостоверение за завършено обучение по спортна психология, НСА, 2014
Сертификат за завършено "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"
V - ПКС

Назад към съдържанието | Назад към главното меню