СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Силвана

Учители и треньори

Силвана Оцетова

Образование: Висше - Магистър
Философия, Информационни технологии

Удостоверение за IV квалификационна степен СУ «Климент Охридски» 2017
Удостоверение за завършено обучение «Управление на качеството. Изграждане на
училищна система за качество на образование» 2017
Удостоверение за завършено обучение – «Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перапектива» 2017
Удостоверение за завършено обучение – «Образование в мултикултурна среда», СБУ, 2017
Удостоверение за V - квалификационна степен  СУ «Климент Охридски» 2015
Удостоверение за завършено обучение – «Профсесионални умения и компетенции на учителя» 2016
Удостоверение за завършено обучение по спортна психология, НСА, 2014 
Сертификат за завършено «Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви» 2013
Сертификат за завършрно обучение на съставител на тестови задачи по философия. 2010
Сертификат за завършено обучение «Образование против корупция». МОН и НПЦ 2009
Удостоверение за завършено обучение «Хот Патейтос – Hot Potatoes 6“. МОН и НПЦ 2008
Удостоверение за завършено обучение «Гражданско образование». МОН и НПЦ 2007

Публикации:
Религиозни водачи: Иисус, Буда, Мохамед, Философски опити, 2003
„Фридих Ницше идеологът на модерния път на Човека към Бога“ - сп. Идеи 2014


Назад към съдържанието | Назад към главното меню