СУ "Никола Велчев" - град Самоков


Отиване към съдържанието

СФО

Графици

График
за провеждане на изпити - СФО
за X
I-XII клас
2017/2018
януарска изпитна сесия

Предмет

Вид изпит

Дата

Кабинет с видео наблюдение

1.

Български език и литература - ЗП

писмен

04.01.2018

Компютърна зала

2.

История и цивилизация-ЗП

писмен

12.01.2018

Компютърна зала

3.

Свят и личност - ЗП

писмен

08.01.2018

Компютърна зала

4.

Философия - ЗП

писмен

08.01.2018

Компютърна зала

5.

Чужд език по професията - ЗПП

писмен

устен

05.01.2018

Компютърна зала

6.

Биохимия и биохимия на физическите упражнения - ЗПП

писмен

09.01.2018

Компютърна зала

7.

Здравословно и безопасни условия на труд - ЗПП

писмен

09.01.2018

Компютърна зала

8.

Педагогика - ЗПП

писмен

10.01.2018

Компютърна зала

9.

Предприемачество - ЗПП

писмен

10.01.2018

Компютърна зала

10

Теория и методика на спортната подготовка - ЗПП

писмен

11.01.2018

Компютърна зала

11.

Теория и методика на кондиционната подготовка - ЗПП

писмен

11.01.2018

Компютърна зала

12.

Нормативно правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република България - ЗПП

писмен

12.01.2018

Компютърна зала


Назад към съдържанието | Назад към главното меню