СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Подкрепа за успех

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"


Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

Заповед
Начални инструкци
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3


График "Подкрепа за успех" - Математика
График "Подкрепа за успех" - Български език и литература
График "Подкрепа за успех" - Български език и литература


Назад към съдържанието | Назад към главното меню