СУ "Никола Велчев" - град Самоков


Отиване към съдържанието

Прием

СУ ,, НИКОЛА ВЕЛЧЕВ “ гр.Самоков


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година


Една паралелка V клас със следните спортове:

Борба – класически стил – 6 ученици

Ски – алпийски дисциплини – 3
ученици

Сноуборд - 3 ученици

Биатлон – 7 ученици

Ски - бягане – 6 ученици


Необходими документи за кандидатстване:

Удостоверение за завършен IVклас
Копие от Акт за раждане
Заявление
по образец
Медицинско свидетелство
Застраховка злополука


Прием на документи :

Прием на документи :
до
15. 08. 2017 г.
в канцеларията на училището.


Дати за провеждане на конкурсните изпити

I Тур – на 20 и 21.06.2017 г. от 10.00 ч.
II Tур – на 20 и 21.08.2017 г. от 10.00 ч.


Учебно-тренировъчният процес се осъществява целодневно.
Училището разполага с добре оборудван спортен комплекс, пансион, ученически стол и
безплатна храна за учениците.


тел. 0722 88191

Факс 0722 88222


Заявление за записване - изтегли от ТУК

Назад към съдържанието | Назад към главното меню