СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Новини

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


Във връзка
с обявеното извънредно положениена територията на Република България,свързанос въвеждането на противоепидемични мерки за предотвратяване разпространениетонасъс Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която беше публикувана по-рано на сайта, от 16.03.2020 г.до 29.03.2020 гучебните занятия във всички образователниинституциина територията на Софийска област и страната се прекратяват.Уважаеми ученици, с оглед опазване на Вашето здраве Ви препоръчваме да ограничите максимално присъствието си на обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка, целувки. Приканваме Ви да подържате висока лична хигиена иизползвате активнолични предпазни средствата за дезинфекция. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване от вируса.Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят дистанционно в електронна среда по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.Уважаеми родители, като отговорни родители първостепенна Ваша грижа и отговорност е да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. При най-малко съмнениеза влошаване на здравето им,незабавнопотърсетемедицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децатада се запознават с ново учебно съдържание, предоставено им в електронна среда, по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.Уважаеми колеги, педагогически специалистии непедагогически персонал,като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и професионалната Ви отговорност към бъдещето на нацията, ще Ви мотивира да направите възможното, за да:стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци;като използвате технологичните възможности да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни образователни ресурси, тестове, работни листове и други материали за самоподготовка и упражнения.да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.- даосигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище и предприемете необходимите действия по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.Вярваме, че с отговорност и общи усилия ще преодолеем този труденпериод. Бъдете здрави и силни!Назад към съдържанието | Назад към главното меню