СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Летописна книга

Летописна книга


Уважаеми читателю, летописната книга е минало настояще и бъдеще. Тя отмерва времето, събитието и личностите не само чрез изписаните страници, но и чрез тези, които завинаги са останали празни.Там няма измислени герои и фалшиви отличия. Поколениятя се сменят, днешните събития стават Уважаеми читателю, летописната книга е минало настояще и бъдеще. Тя отмерва времето , събитието и личноститене само чрез изписаните страници, но и чрез тези, които завинаги са останали празни.Там няма измислени герои и фалшиви отличия. Поколениятя се сменят, днешните събития стават неумолимо вчера и така приказката за първото ски училище продължава.За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянногорят въглените наоноваживотворно чувство на сигурност, на съпричастносткъм нещо общо - българскиятдух и спорт. За спортната слава на РепубликаБългария са се състезаваливъзпитаници, които са печелил световни, европейске и републикански шампиони катоПетър Попоангелов, Владимир Брейчев ,Ива Шкодрева,Лиляна Кръктева, Любомир Димитров и много други.......Днес в училището се обучават 146 ученика от пети да дванадесети клас, които получават диплома и квалификация по професията "помощник-треньор" с възможност за професионална реализация както в Република България, така и в страните членки на Европейския съюз.Грижата за доброто обучение е поверена на преподавателии учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм. Резултатите от труда са изразени в добрите постижения на НВО и ДЗИ , и завоюваните медали от Държавни първенства по биатлон, ски бягане,ски алпийски дисциплини и борба,а те са .-Борба- 11 златни, 19 сребърни и 19 бронзови. Носители на медали са: Стасимир Дойчинов,Мартин Гергинов, Красимир Крумов,Александър Мирчев, Александрина Кашинова,Росен Бакрачев,Марио Маноилов,Венелин Василев и др.-Ски бягане-18 златни, 6 сребърнии 5 бронзови.Носители на медалите са Марио Матиканов, Петя Стойчева,Христина Митева,Симеон Огнянов,Божидар Димитров,Мария Виденова, Максим Велчев,Ивана Гюрова, Александър Огнянов и др.-Биатлон -1сребърен и 1 бронзовв щафетни бяганияв състав. Павел Змияров, Деян Разложки,Здравко Тенев,Георги Иванов,Борислав Алексов и Даниел Вуков.Ние продължаваме традицията на спортен Самоков, пишем насоящето, а бъдещето предстои.Елате при нас ! Защо? Защото образованието е сила , а спорта - здраве, неумолимо вчера и така приказката за първото ски училище продължава.За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянногорят въглените наоноваживотворно чувство на сигурност, на съпричастносткъм нещо общо - българскиятдух и спорт.За спортната слава на РепубликаБългария са се състезаваливъзпитаници , които са печелил световни, европейске и републикански шампиони като Петър Попоангелов, Владимир Брейчев, Ива Шкодрева, Лиляна Кръктева, Любомир Димитров и много други.......Днес в училището се обучават 146 ученика от пети да дванадесети клас, които получават диплома и квалификация по професията "помощник-треньор" с възможност за професионална реализация както в Република България , такаи в страните членки на Европейския съюз.Грижата за доброто обучение е поверена на преподавателии учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.Резултатите от труда са изразени в добрите постижения на НВО и ДЗИ , и завоюваните медали от Държавни първенства по биатлон, ски бягане,ски алпийски дисциплини и борба, а те са: - Борба- 11 златни, 19 сребърни и 19 бронзови.Носители на медали са. Стасимир Дойчинов,Мартин Гергинов,Красимир Крумов,Александър Мирчев,Александрина Кашинова,Росен Бакрачев,Марио Маноилов,Венелин Василев и др.-Ски бягане-18 златни , 6 сребърнии 5 бронзови.Носители на медалите саМарио Матиканов,Петя Стойчева,Христина Митева,Симеон Огнянов, Божидар Димитров, Мария Виденова, Максим Велчев, Ивана Гюрова, Александър Огнянов и др.-Биатлон -1сребърен и 1 бронзовв щафетни бяганияв състав. Павел Змияров, Деян Разложки, Здравко Тенев, Георги Иванов. Ние продължаваме традицията на спортен Самоков, пишем насоящето, а бъдещето предстои. Елате при нас ! Защо? Защото образованието е сила, а спорта - здраве.Назад към съдържанието | Назад към главното меню