СУ "Никола Велчев" - град Самоков


Отиване към съдържанието

Официален сайт на СУ "Никола Велчев"
град СамоковМисията на нашето училище е да възпитаваме отговорни млади хора, мислещи самостоятелно, отдадени на знанието и спорта, вдъхновени от предизвикателствата на променящия се свят.
Високото равнище на съвременния спорт изисква адекватна система за подготовка на най-добрите ни спортисти. Спортно училище „Никола Велчев“, като образователно-възпитателна институция за обучение и подготовка на двигателно надарени ученици, ще работи за постигане на високи резултати и успешна реализация в живота.
Ние ще продължим да подготвяме високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на медали и заемане на призови класирания в надпреварите от най-висок ранг.
Ще създадем условия и възможности за провеждане на качествен, съвременен и ефективен учебен, тренировъчен и състезателен процес, за реализиране на спортния талант на младите хора, за издигане престижа на нашата институция.


Гиргина Рангочева
директор

Елена Ненкова
зам. директор


Назад към съдържанието | Назад към главното меню