СУ "Никола Велчев" - гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Главно меню:


ДЗИ

НВО и ДЗИ

Държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до ДЗИ
Правила за информационна сигурност
Инструктаж за зрелостникаГрафик за ДЗИ


МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020г.


Задължителни държавни зрелостни изпити (ДЗИ):

Български език и литература – 20.05.2020 г.,
начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) - 22.05.2020 г.,
начало 8:00ч.

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.


За вас, зрелостници от випуск 2019-2020 годинаТрябва да се запознаете с правата и задълженията си по:


АРЕДБА № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.100 до чл.102 вкл.)
" НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
" НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование ( чл.35 и чл.36 )
"Заповед №РД 09-2150/27. 08. 2019 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година
"Заповед № РД09-919/05.05.2020 г. изменение на Заповед №РД 09-2150/27. 08. 2019 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година
"Инструктаж за зрелостника ДЗИ 2019-2020 - нов, съгл. заповед №РД09-1086/ 15.05.2020 г. на МО
Н
Назад към съдържанието | Назад към главното меню