СУ "Никола Велчев", гр. Самоков


Отиване към съдържанието

Главно меню:


Бюджет

Документи

Бюджет 2019

Бюджет 2019


Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие


================================================


Бюджет 2020

Бюджет 2020

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие================================================


Бюджет 202
1


Бюджет 2021

Първо тримесечие
Второ тримесечие

Трето тримесечие
Четвърто тримесечие================================================

Бюджет 2022


Бюджет 2022

Първо тримесечие
Второ тримесечие
Трето тримесечие
Четвърто тримесечие


Назад към съдържанието | Назад към главното меню